Unia Europejska – dotacja na kapitał obrotowy

KAJA Budownictwo Modułowe Bogdan Bańczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu nr SA.57015 (2020/N) DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY. Projekt ten ma na celu wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie to ma na celu wsparcie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, co oznacza, że otrzymaliśmy finansowanie, którego celem jest pomoc mu w bieżącej działalności naszej firmy i zapewnienie lepszej przyszłości finansowej przedsiębiorstwa.

Otrzymane dofinansowanie projektu z UE: 324 896,13 zł

 

loga

flaga unii europejskiej


Warunki dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie kapitału obrotowego, nasz projekt musiał spełniać określone kryteria, w tym:

  • mieć na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i umożliwienie mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej;
  • być wykonalny, a jego koszty udokumentowane.

Musieliśmy również przedstawić plan wykorzystania dofinansowania oraz sposób monitorowania realizacji projektu.

Więcej informacji: www.mapadotacji.gov.pl